Terugblik 1e openbare vergadering Dorpsplatform

Op 8 oktober jl. was het dan eindelijk zover: de eerste openbare vergadering van het Dorpsplatform. Vanwege de Corona-crisis in een hybride vorm, waarin de presentatie plaatsvond in het Dorpshuis, maar betrokken bewoners thuis digitaal konden meepraten.

De vergadering

Vijf pitchers presenteerden hun ideeën en/of vraag aan het Platform en het dorp. Een aantal heel concreet en een paar informatief. Op het concept van pitchen werd op deze eerste avond, door veel bewoners heel positief gereageerd. Ook kwamen er veel reacties, tips en aanmeldingen voor hulp. De pitches waren gevarieerd en een mooie doorsnede van de wensen die op dit moment leven in het dorp.

De pitches
  • 1. De juridische status van het Dorpsplatform. Martijn legt uit waarom een juridische status belangrijk is en waarom het bestuur gekozen heeft voor een coöperatie als juridische vorm.
  • 2. De Historische Kring Elden schrijft samen met de Historische Kring van Driel een boek over de oorlogstijd in beiden dorpen. Het boek is bijna klaar, maar men heeft nog €850,- nodig om het geheel af te ronden en het boek te kunnen drukken.
  • 3. Een AED bij het Dorpshuis. Dat is een wens van de Dorpsvereniging. In de pitch wordt de hulp van de inwoners gevraagd om deze wens te realiseren.
  • 4. De Tapastorie. Petra van Houdt en Lex ter Dorsthorst informeren het dorp over hun plannen voor de Lucaspastorie. Zij willen maatschappelijke horeca combineren met een buitenschoolse opvang en een herberg met tijdelijke woonruimte.
  • 5. De Stichting Evenementen Elden (SEE) ontvouwt haar plannen voor een opslagruimte. Zij denken aan een soort kapschuur op het terrein van de molen. Ze vragen het dorp en het Platform om mee te denken.

Evaluatie

Inmiddels heeft het bestuur van het Dorpsplatform de pitches geëvalueerd. Pitch 1 en 4 waren informatief en spraken voor zich. Voor de pitch van de Historische Kring is besloten dat de € 850,- wordt toegekend, zodat het boek er kan komen. De pitch over de AED wordt gezien als een actie van de bewoners dat door het Platform zal worden ondersteund. De vraag van de SEE komt voort uit een al jarenlang gebrek aan opslagruimte voor meerdere verenigingen in het dorp. De plannen van de SEE zijn veelbelovend. Het Platform neemt het initiatief om de verschillende partijen bij elkaar te brengen en ondersteunen waar mogelijk, zodat het probleem van de opslag zo breed mogelijk opgepakt kan worden.

Besluitvorming

Het Dorpsplatform gaat de vorm van een coöperatie aannemen waarbij de leden (Eldenaren) beslissen over de zaken die spelen. Het bestuur is voornamelijk uitvoerend. Voor deze eerste keer hebben wij toch gemeend een aantal besluiten te moeten nemen om ervoor te zorgen dat de initiatieven geen vertraging oplopen, maar juist vol energie door kunnen. Voor komende openbare vergaderingen gaan we werken aan een manier om sneller (waar mogelijk: direct) besluiten te kunnen nemen. 

Vooruitblik

Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen is het waarschijnlijk niet mogelijk om dit jaar nog een fysieke openbare vergadering te organiseren. Daarom zal de volgende bijeenkomst in de vorm van een update-moment worden gehouden (met updates over de pitches van 8 oktober). Verder zal het bestuur de keuze voor een coöperatie en de gevolgen daarvan nog verder toelichten. Deze volgende digitale openbare bijeenkomst zal op 10 december plaatsvinden. De link om deel te nemen komt later beschikbaar op EldenOnline.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het Dorpsplatform.

Tenslotte

Het bestuur van de coöperatie Dorpsplatform Elden is erg tevreden over het verloop van de 1e openbare bijeenkomst. Wij denken dat we met dit concept verder kunnen in deze vorm, hoewel we ons beseffen dat de techniek absoluut beter moet. De opzet om bewoners bij besluitvorming te betrekken, dan wel digitaal, werkt en biedt mogelijkheden om verder te gaan. Het is een laagdrempelige en eenvoudige manier voor inwoners om mee te praten en mee te denken. Al met al genoeg om met veel enthousiasme op verder te bouwen.

Deze volgende digitale openbare bijeenkomst zal op 17 december plaatsvinden. De link om deel te nemen komt later beschikbaar hier op EldenOnline.nl.

Bekijk ook

zeep
Wintermarkt | 2 dec
Zaterdag 2 december van 15.00 – 19.00 is er in het dorpshuis in Elden en in de tuin bij de Brink 13 een...
Samen Eten
Samen Eten
Eén keer per maand is er op vrijdagavond een bijeenkomst van het Samen Eten. Een groepje van per keer...
Copy of Dorpsplatform uitnodiging
ALV & Openbare vergadering | Dorpsplatform Elden | 9 mei 2023
Voor leden van het Dorpsplatform Elden is 9 mei 2023 een algemene ledenvergadering die start om 19:15...
WhatsApp-Image-2020-12-18-at-13.21
Elden van grijs naar GROEN
Suzan van Vlaanderen, inwoonster van Elden, kreeg het idee om de straat te vergroenen. Tijdens een kerstbijeenkomst...