Dorpsvereniging

Op het moment wordt er een nieuw bestuur gevormd, binnenkort zal er nieuwe informatie verschijnen op deze pagina.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Dorpsvereniging Elden bestaat uit:

  • Albert Roovers – Voorzitter
  • Henk Brouwer – Penningmeester
  • Odilia Kunne – Secretaris
  • Lianne Vellema – Afgevaardigde Dorpsplatform
  • Jan Heezen – Bestuurslid Algemeen en techniek

De statuten van de dorpsvereniging ten tijde van oprichting zijn hier te vinden: Statuten DV Elden.

Actuele bestuurszaken

  • Beheer dorpshuis
  • Bewonersinspraak
  • Dorpsvisie
  • Bescherming van Eldens Erfgoed
  • Beschermd dorpsgezicht