Dorpsvisie

Op zaterdag 16 januari is het eerste exemplaar van de Dorpsvisie officieel aan de Dorpsraad overhandigd door Jaap Purmer van de Dorpsvisiegroep. Aan de visie is 4 jaar gewerkt. De titel van de visie is Een Betuws dorp in Veluwse stad.

De rode draad door de visie is “het behouden en versterken van het Dorpse karakter van Elden”. De visie is opgezet rond de thema’s Groen, Bebouwing en Architectuur, Verkeer, Sociaal en Inwoners. Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding, een beschrijving van de huidige situatie en een uiteenzetting van de toekomstige situatie. Naast de vier hoofdstukken zijn er wat algemene opmerkingen over het waarom van een visie en is er een korte historische terugblik.

Dorpsvisie lezen? Klik hier.