Dorpsvisie Elden

Aan de dorpsvisie is 4 jaar gewerkt door de Dorpsvisiegroep.
De titel van de visie is ‘Een Betuws dorp in Veluwse stad’.

De rode draad door de visie is “het behouden en versterken van het Dorpse karakter van Elden”. De visie is opgezet rond de thema’s Groen, Bebouwing en Architectuur, Verkeer, Sociaal en Inwoners. Elk hoofdstuk bestaat uit een inleiding, een beschrijving van de huidige situatie en een uiteenzetting van de toekomstige situatie. Naast de vier hoofdstukken zijn er wat algemene opmerkingen over het waarom van een visie en is er een korte historische terugblik.