Het dorp Elden

"Het dorp in het centrum van Arnhem-Zuid"

Er zal geen Eldenaar zijn die Elden een wijk noemt. Elden is een dorp gelegen binnen de grenzen van Arnhem-zuid. Het dorpse karakter en de groene omgeving zijn de trots van iedere Eldenaar. Iets wat het behouden voor de toekomst waard is. 

Het dorp Elden is een hechte gemeenschap waar mensen samenwerken en voor elkaar zorgen. De inwoners voelen zich betrokken bij hun dorp en met elkaar en dragen zo bij aan een actief dorpsleven.

Vandaag de dag is het dorpshuis een belangrijk ontmoetingspunt voor de inwoners van Elden en omgeving. Er worden allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd, zoals bijeenkomsten, feesten, vergaderingen en workshops. Het dorpshuis is daarmee een centrale plek in de gemeenschap van Elden en een belangrijk stukje geschiedenis van het dorp.

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
0

Dorpsvereniging​

Het Dorpshuis

Het Dorpsplatform