Dorpshuis

Het dorpshuis is de plek waar Eldenaren en andere omwonenden samenkomen.
De Dorpsvereniging Elden is eigenaar van het dorpshuis en draagt zorg voor het beheer.

Een kijkje in het Dorpshuis

Zaal

Zaal Dorpshuis

Bestuurskamer

Bestuurskamer

Notulen ALV-2022 goedgekeurd.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd. De notulen kunnen worden gedownload d.m.v. de onderstaande button. Groet!

Lees verder »