Opgelet! Wegwerkzaamheden voorjaar 2024

De gemeente werkt aan een veiliger en fijner RijnWaalpad Arnhem – Nijmegen 2024 De gemeenteraad heeft van de bereikbaarheid van de stad per fiets een belangrijk speerpunt gemaakt. Dat betekent dat we gaan werken aan het veiliger en beter bereikbaar van het RijnWaalpad. Daar beginnen we in voorjaar van 2024 mee. We voeren dan ook […]

Planning: Einde van DIFTAR in Elden

Per 1 juni betaal je niet meer per restafvalzak. De afvalcontainer hoeft daarom binnenkort (uiterlijk 5 juni) ook niet meer geopend te worden met de afvalpas. Ditzelfde geldt voor plastic containers. Wel heb je de afvalpas nodig om afval te storten bij de milieustraat. Bewoners die gebruik maken van de groen inzamelcontainers, dienen hiervoor nog […]

8 FEB 2021 – Elden van het aardgas af?

Dorpsgesprek over energie besparen en ‘van het aardgas af’ Update: We houden het dorpsgesprek nu DIGITAAL op 8 februari 2021. Er is om ons heen veel te horen en te lezen over energie en het klimaat. Dat roept veel vragen op, mogelijk ook bij u en uw buurtbewoners. De gemeente Arnhem organiseert daarom een dorpsgesprek […]

*Let op!* Milieuzone nu ook voor diesel-bestelauto’s

In het centrum van Arnhem geldt een milieuzone. Die zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de binnenstad vrijer kunnen ademen. Voertuigen die op diesel rijden en veel vervuilende stoffen uitstoten mogen er niet komen. De milieuzone gold al voor personenauto’s en vrachtauto’s. Vanaf 29 oktober geldt de zone ook voor bestelauto’s. landelijke overheid heeft […]