Elden van grijs naar GROEN

Suzan van Vlaanderen, inwoonster van Elden, kreeg het idee om de straat te vergroenen. Tijdens een kerstbijeenkomst in 2019 peilde zij of andere straatbewoners dit een goed idee vonden. De buren reageerden enthousiast. Samen met twee andere bewoners werkte zij een plan uit en presenteerde dit aan Team Leefomgeving. Vervolgens werden verschillende scenario’s uitgewerkt en zijn de financiën geregeld.

Elden vergroenen
Links: De stenen zijn weggehaald.
Rechts: Initiatiefneemster Suzan van Vlaanderen legt de eerste waterdoorlatende verharding aan.

Het plan

De bestrating van de middenberm is vervangen door groen en waterdoorlatende verharding. Dit zorgt voor verkoeling op hete dagen en het regenwater kan zo beter de grond in zakken. Het groen zorgt daarnaast ook voor een betere luchtkwaliteit. De bewoners willen met deze actie bijdragen aan een betere leefomgeving, een schonere stad en meer maatschappelijke betrokkenheid.


Status

Samen met Team Leefomgeving, de gemeente, de Buurtconciërge en Dolmans Landscaping wordt op dit moment het project gerealiseerd. De stenen van de middenberm hebben plaatsgemaakt voor grond. Op de parkeerplaatsen ligt nu waterdoorlatende verharding. Samen hebben de straatbewoners op vrijdag 18 december de planten gepoot.


Meer weten over dit project?

In februari geeft straatbewoonster Suzan een pitch tijdens de Openbare vergadering van het Dorpsplatform. De datum komt later beschikbaar hier op Elden Online.

Ook vergroenen? Kijk eens op: www.arnhemklimaatbestendig.nl/project/van-grijs-naar-groen/


Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....