Opgelet! Wegwerkzaamheden voorjaar 2024

De gemeente werkt aan een veiliger en fijner RijnWaalpad Arnhem – Nijmegen 2024

De gemeenteraad heeft van de bereikbaarheid van de stad per fiets een belangrijk speerpunt gemaakt. Dat betekent dat we gaan werken aan het veiliger en beter bereikbaar van het RijnWaalpad. Daar beginnen we in voorjaar van 2024 mee. We voeren dan ook meteen groot onderhoud uit aan deze fietsroute.

Wat gaat u er van merken?

Begin 2024 is een aannemer gekozen. Deze aannemer gaat in stappen de werkzaamheden uitvoeren. De aannemer gaat na de opdrachtverstrekking, zodra de buitentemperatuur geschikt is voor asfalteren, in het voorjaar van 2024 beginnen. Ruim voordat de aannemer begint, wordt de omgeving uitgebreid geïnformeerd. Ook als de planning duidelijk is, krijgen zij hier informatie over. We kunnen nu al wat dingen vertellen: 

 • De huizen blijven tijdens het werk altijd bereikbaar voor hulpdiensten; 
 • Soms zijn woningen minder goed te bereiken, maar altijd per voet en (met hinder) per fiets; 
 • Inwoners die gaan verhuizing of een ander belangrijke bereikbaarheidsvraag voor hun woning hebben, worden opgeroepen dit te laten melden via harry.leenders@arnhem.nl.

Wat gaan we doen?

Met het groot onderhoud, het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid gaan we de volgende dingen doen:

 • Op een aantal plekken wordt het fietspad verbreed;
 • Het versleten asfalt wordt vervangen door een nieuwe toplaag;
 • Op de meeste wegen wordt de zichtbaarheid vergroot door het aanbrengen van extra witte strepen aan de zijkant van de weg.

Waar gaan we aan de slag?

We gaan aan de volgende 5 wegen aan het werk:

 1. Kruisstraat tussen Mooieweg en Huissensedijk (R2)

Hier wordt de kruising met de Mooieweg veiliger gemaakt door extra witte strepen  en een verkeersdrempel In het park tussen de Mooieweg en de dijk wordt een kronkelend half verhard voetpad aangelegd. We hopen dat het aantal voetgangers op het fietspad hierdoor afneemt. De oprit naar de dijk wordt gelijk getrokken en verbreed. Dit fietst fijner en voorkomt ongelukken.

 1. Huissensedijk richting Kronenburgdijk (wordt een fietsstraat) (R4)

De Huissensedijk is een cultuur-historische dijk in Arnhem-Zuid. De weg wordt door verschillende verkeersdeelnemers gebruikt. Daarom willen we niet te veel aanpassingen aan de dijk doen. Er zijn wel wat dingen die beter kunnen:

 • Het asfalt is aan vervanging toe; 
 • De doorgaande fietsroute is lastig te herkennen; 
 • De bermen zijn smal. 

Naast een nieuwe asfalt laag willen we de doorgaande fietsroute beter herkenbaar maken. Ook nieuwe lantaarns dragen hieraan bij. 

 1. Brinksestraat/Rijksweg Oost – Huissensedijk richting Rijksweg West (R16)

Hier gaan we op de kruising met de Elzenlaan een verkeersdrempel aanleggen. Ook passen we de aansluiting met het Kleidijkpad aan. Een nieuwe asfaltlaag en extra witte strepen aan de zijkanten dragen bij aan een veiligere en herkenbare route.

 1. Kleidijkpad richting Hoefijzerpad (R17)

Door de aansluiting met de Drielsedijk te verleggen ontstaat een rustigere en vloeiender verloop van de fietsroute. De klinkerverharding van de Rijksweg-West wordt verder doorgetrokken zodat de doorgaande route beter wordt benadrukt. Overtollige asfaltverharding wordt verwijderd en omgevormd naar groen. De route voor voetgangers wordt uitgevoerd in half verharding. Dit verduidelijkt voor voetgangers en fietsers het gebruiksdoel. 

 1. Hoefijzerpad over Batavierenweg, langs de busbaan tot Gelders Rooslaan (R19)

Het laatste deel van de werkzaamheden betreft vervanging van de asfaltlaag. 

We vinden het belangrijk om iedereen in een zo vroeg mogelijk stadium over deze werkzaamheden te informeren. Daardoor is het nu nog niet mogelijk om op al uw vragen een antwoord te geven. 

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden? Neem gerust contact op met de projectleider:

Harry Leenders (Projectleider gemeente Arnhem)

harry.leenders@arnhem.nl 

Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....