3e Openbare vergadering Dorpsplatform

Agenda 3e Openbare vergadering Dorpsplatform Elden (online)

Donderdag 11 februari 2021, vanaf 20:00 uur. De vergadering is, voor in ieder geval het publiek, dit keer nog alleen online bij te wonen. Tijdens deze vergadering worden wederom een aantal ideeën, initiatieven en vragen gepitcht. Ook wordt er meer informatie gegeven over het Dorpsplatform. Online meekijken en praten kan via: https://meet.jit.si/DPElden

20:00 Opening
– DPE financieel
– Updates uit het dorp:

  • DPE als Coöperatie
  • Lucas Pastorie

– Nieuwe pitches:

  • René Stern – Participatieplatform
  • Suzan van Vlaanderen – Vergroening straat
  • Milou Wennekes – Speeltuin Zagerij
  • Historische Kring Elden – Monument & Herdenking 4 mei

– Mededeling volgende Openbare Vergaderingen

21:30 Afsluiting

Deelnemen aan de vergadering kan online zonder aan te melden. Schakel donderdag 11 februari vanaf 20:00 uur online in via de knop hieronder.


Ook een idee pitchen?

Mail je idee, opmerking, vraag of initiatief naar: dorpsplatform@elden.nl


Online vergadering

Wij realiseren ons dat online vergaderen met grote groepen een uitdaging is. We hopen elke vergadering telkens weer een stapje vooruit te kunnen zetten. Hopelijk komt er dit jaar een moment waarop we weer gezamenlijk vanuit het Dorpshuis kunnen vergaderen. Wel hebben wij de intentie om de optie tot online deelnemen aan de vergaderingen in stand te houden. Tot donderdag 11 februari! Namens het Dorpsplatform.

Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....