Vrijwillige thuishulp

Voor wie is vrijwillige thuishulp bestemd?

Vrijwillige hulp is bestemd voor jou als mantelzorger, juist omdat jij al genoeg te doen hebt in jouw zorg voor jouw naaste. Maar ook voor mensen met een hulpvraag die ze zelf niet op kunnen lossen. Dit kan het gevolg zijn van een beperking, een klein sociaal netwerk en een smalle beurs. Uiteraard zijn er criteria gesteld aan de omvang en mate van de aangevraagde klussen. Lees de voorwaarden op de website.


Je kunt in veel verschillende situaties
een beroep doen op Vrijwillige Thuishulp. Bijvoorbeeld:

·        hulp bij bij het installeren van software of een modem van je computer.

·        het doen van boodschappen voor een afgebakende korte periode. het verven
van 1 kastje of deur;

·        je hebt iemand nodig die mee helpt opruimen in huis voor een afgebakende
korte periode;

·        je hebt een mobiele telefoon maar weet niet zo goed hoe deze werkt en hebt
hulp hierbij nodig;

·        kleine afgebakende klussen in huis en tuin.

·        afvoeren spullen en tuinafval met gebruik van jouw afvalpas. 

 

 

 

Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....