Elden met Elkaar: Soep actie!

Om de ouderen op te beuren in deze moeilijke tijd, was het weer eens tijd voor een leuke actie.

Mina en Lianne van Elden met Elkaar hebben een éénmalige soep-actie op touw gezet.

Cleo Bootsma is benaderd voor het maken van de soep. Zij was gelijk enthousiast en heeft uiensoep gemaakt. Een aantal vrijwilligers heeft de soep op vrijdag 19 februari naar 50 ouderen in Elden gebracht. De mensen vonden het heel fijn.

De soep was heerlijk! Vrijwilligers bedankt! Cleo bedankt!

Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....