Elden krijgt een Openbare Plantenkas

Opening: 1 augustus 15.30 uur: Dorpsplein Elden

Het is allemaal begonnen met een berichtje op de Facebookpagina van de openbare boekenkast en nu… Met een team van 10 vrijwilligers wordt er hard gewerkt aan de openbare plantenkas voor Elden! Het team gaat harder dan de brandweer: Eind juni voor het eerst de koppen bij elkaar, op marktplaats een mooi klein kasje gekocht en opgehaald, en begin juli toestemming van de gemeente Arnhem gekregen om de kas in het plantsoen tegenover restaurant Hollywood te plaatsen.

Inmiddels hebben we de direct aanwonenden gesproken, staan er spaarpotten voor donaties bij de Eldense ondernemers, het kerkbestuur staat achter het initiatief en de plantjes en stekjes worden alvast apart gehouden.

Op zaterdag 16 juli is het kasje geplaatst, dus nu kunnen we gaan uitproberen of het net zo goed werkt als de openbare boekenkast!

Het idee is heel simpel: heb je planten, stekjes of zaden over? Zet ze in de kas. Zie je iets in de kas wat je kunt gebruiken? Neem het mee en zorg er met liefde voor!

Doe je mee? Kom dan op 1 augustus om 15:30 naar het dorpsplein of neem nu alvast een kijkje!

Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....