17 december: 2e Openbare vergadering DPE

Agenda 2e Openbare vergadering Dorpsplatform Elden (online)

Donderdag 17 december 2020, vanaf 20:00 uur. De vergadering is volledig online. Tijdens deze vergadering worden updates gegeven over de pitch onderwerpen van de 1e openbare vergadering. Ook wordt er meer informatie gegeven over het Dorpsplatform en volgt er nog één pitch.
Online meekijken en praten kan via: https://meet.jit.si/DPElden

20:00 Opening
– DPE financieel
– Updates uit het dorp:

  • Boek Historische Kring
  • Opslag voor Eldense verenigingen
  • Lucaspastorie
  • AED Dorpshuis
  • DPE als Coöperatie

– Onderhoud Samen-Fiets
– Toekomstige open bijeenkomsten
21:30 Afsluiting

Deelnemen aan de vergadering kan online zonder aan te melden. Schakel donderdag 17 december vanaf 20 uur online in via de knop hieronder.


Online vergadering

Wij realiseren ons dat online vergaderen met grote groepen een uitdaging is. Tijdens de 1e openbare vergadering liet de techniek ons een beetje in de steek. We hopen dat dat deze keer beter zal zijn en dat er in het nieuwe jaar weer een moment zal komen, waarin we weer gezamenlijk vanuit het Dorpshuis kunnen vergaderen. (Wel hebben wij de intentie om de optie tot online deelnemen aan de vergaderingen in stand te houden.) Tot donderdag! Namens het Dorpsplatform.

Bekijk ook

Wij-vinden-dat-het-unieke-dorpse-karakter-van-Elden-het-waard-is-om-te-behouden-en-te-verrijken-voor-toekomstige-generaties
Reactie Dorpsplatform Elden op besluit verkoop grond locatie Elderhoeve door Gemeente Arnhem
Het Dorpsplatform Elden heeft op 15 mei 2024 een reactie gestuurd naar betrokken wethouders betreffende...
Verslag_werkbezoek_aan_Stichting_Sociaal_Wijkteams_ArnhemREV
Inloopavond 21 mei Elden beschermd dorpsgezicht.
Zoals u ongetwijfeld weet, heeft de gemeente Arnhem de procedure opgestart voor het aanwijzen van Elden...
1960-e1554104907653
Toelichting Beschermd Dorpsgezicht Elden + Q&A
Toelichting-beschermd-dorpsgezicht-EldenDownloaden QA-EldenDownloaden
Logo-dorpsvereniging-Elden-V6
Notulen ALV-2022 goedgekeurd.
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden zijn de notulen van de ALV-2022 goedgekeurd....