Oproep: Meedenken over de pastorie!

De  pastorie  aan  de  Rijksweg  West  gaat  weg.  Verkoop  of  renovatie  blijkt  helaas  niet  haalbaar. Er  zijn  plannen  om  op  die  plek  appartementen  voor  senioren  te  bouwen.  De  grote  uitdaging  is  om  de nieuwbouw  te  laten  passen  bij  de  dorpse  sfeer  en  bebouwing.  En  om  recht  te  doen  aan  de omgevingshistorie.  Er  ligt  nog  niets  op  de  tekentafel.  Nu  meedenken  betekent echte  invloed  hebben.

Wie  durft? 

Aan  de  hand  van  de  Dorpsvisie,    oude  tekeningen  en  eigen  ideeën,  gaat  een Klankbordgroep  zich  buigen  over  de mogelijkheden.

Doe  je  mee? 
Aanmelden  bij redactie@elden.nl of l.vellema@elden.nl

of

telefonisch  026-4450922 (Frank  Gerritsen)  0620549006  (Gerry  Herbrink)