Kerstsamenzang

De Christelijke Gemengde Zangvereniging Irene organiseert op 15 december 2017  weer een Kerstsamenzang in  de Lucaskerk te Elden.

Onze kerstcommissie heeft een mooi programma gemaakt met stemmige kerstliederen door het koor gezongen. Maar natuurlijk ook liederen die we samen kunnen zingen.

We hopen er  een fijne en sfeervolle avond van te maken en het zou fijn zijn als we kunnen rekenen  op een grote opkomst.

De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30,uur. Het adres van de Lucaskerk is: Rijksweg west 52 te Elden.

De toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang als bijdrage in de kosten.

 

informatie en contact : p.abbenhuis@planet.nl 

Tel.026 3810200, secr. Zangvereniging Irene.