Samenvatting Denktank bijeenkomsten 15 maart en 5 april 2018

 

 

Samenvatting van verslagen van Denktank bijeenkomsten van 15 maart en 5 april 2018

De Denktank heeft een concept opgesteld voor een nieuwe inspraak/beslissingsvorm in het dorp,
Het Dorpsplatform ofwel Dorpsforum.
Dit concept is voorgelegd aan de leden van de Dorpsvereniging tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 maart j.l.. De leden hebben het bestuur suggesties en adviezen mee gegeven aangaande dit nieuwe concept.

In de bijeenkomsten van 15 maart en 5 april is de Denktank begonnen met het inhoudelijk bespreken van het concept.

Uit het verslag van 15 maart:
Dorpsforum : een inhoudelijke discussie
Er zijn willekeurig een aantal vragen aan bod gekomen

* Worden ook ondernemers in het forum gevraagd?
Besluit: Hoewel de belangen van inwoners en ondernemers nogal uit elkaar kunnen lopen is er voor gekozen ook ondernemers bij het forum te betrekken. Men vindt het belangrijk om ook hen in besluitvormingsprocessen ‘ mee te nemen’.

* Wat is de rol van het forum?
Besluit: Het Forum is de plek waar verschillende belangen op tafel liggen en worden gewogen. Het forum prioriteert en verdeelt . Het forum maakt ook nieuwe plannen.

Uit het verslag van 5 april:
Dorpsforum, vervolg inhoudelijke discussie

* Wie beslist mee over wat ?
Besluit: iedereen die in het forum zit kan over alle onderwerpen meebeslissen. (unanieme beslissing)

* Hoe stellen we het forum samen? Hoeveel deelnemers nemen zitting in het forum?
Besluit: dit zal organisch gaan. We stellen van te voren geen aantallen vast. Tijdens een eerste bijeenkomst ontstaat dit op een ‘natuurlijke’ manier. (unanieme beslissing)

* Welke clubs moeten vertegenwoordigd zijn in het forum? Klopt de lijst van dia 6?
De Ondernemersvereniging bestaat niet meer! In plaats van de Gemeente komt nu Team Leefomgeving te staan.
Op de lijst ontbreken nog : Stepping Stones, kerken, politie, AZC, Sociale Wijkteam, scholen en buitenschoolse opvang, huisartsen
Er ontstaat een discussie over wie wel en wie niet kan deelnemen. (politie, AZC) De discussie gaat over belangen.
Besluit: het criterium voor deelname: als je gevestigd bent in Elden kun je meedenken in het forum. Het besluit wordt aangenomen met 5 voor, 1 tegen. Dit besluit sluit bv de politie uit en het AZC in.

* Op het eind van de avond worden er nog een paar belangrijke opmerkingen gemaakt over het forum
Besluit: Het forum moet zichzelf steeds evalueren en haar eigen proces in de gaten houden