Vrijwilligers in het AZC

Jonathan Simonis (rechts op de foto) runt in het AZC Elden, met een groot aantal andere vrijwilligers, een peuter-, kleuter- en kindergroep voor kinderen tot ongeveer 8 jaar, en een groep voor iets oudere kinderen. Angela Bouman is vers gestart als vrijwilliger. Het doel van de groepen is om kinderen onbezorgd te laten spelen in een veilige omgeving. Het spelend leren staat voorop, naast het oefenen en uitbreiden van de Nederlandse woordenschat. De kinderen reageren allemaal op hun eigen manier op het aanbod. Sommige kinderen hebben nooit echt geleerd om te spelen. Ze komen uit allerlei landen, hebben soms niet anders dan oorlog gekend of zijn tijdens de vlucht geboren.

De speelgroep is een aanvulling op het onderwijs. Kinderen vanaf 4 jaar gaan naar de Hugo de Grootschool, de jongere kinderen drie keer per week naar de opvang van KDV De Speeldoos. De vrijwilligers  proberen voor de kinderen en hun ouders ook een verbinding te maken met de samenleving in Elden, bijvoorbeeld door de kinderen mee te laten doen aan de Halloweentocht en de Sinterklaasviering.

Het initiatief is ontstaan vanuit een aantal inwoners van Elden. Jonatan wilde graag een bijdrage  leveren om deze groep mensen te helpen. Vanuit haar werk als manager bij SKAR is zij goed bekend met de ontwikkeling van jonge kinderen. Angela heeft altijd in het onderwijs gewerkt en de laatste 5 jaar bij Sportbedrijf Arnhem. Nadat ze gestopt was met werken, was ze op zoek naar vrijwilligerswerk en kwam dit op haar pad. Ze vindt het zeer zinvol deze kinderen de kans te gunnen lekker te spelen.

Meer over vrijwilligers lees je in Hallo Elden.