Tijdlijn: De Lucaskerk

Centraal punt van Elden

Of je nu gelovig bent of niet, iedere Eldenaar kent de Lucaskerk in het hart van Elden. Om preciezer te zijn: de rooms-katholieke Sint-Lucaskerk in Elden. In een tijdlijn nemen we een kijkje in het verleden van dit symbolische centrale punt van Elden.

10 februari 1797 – In Elden wordt een Statie opgericht, gewijd aan de H. Lucas. Er is een kerkruimte, maar het is onduidelijk waar het eerste kerkgebouw heeft gestaan. Vermoedelijk was het een schuur of een deel van een boerderij.

In 1836 – De eerste steen voor een nieuwe Lucaskerk wordt gelegd. Dit waterstaatskerkje, gelegen aan de Huissensedijk wordt gebouwd voor een bedrag van fl. 9501,84,- Een groot deel van dit bedrag is afkomstig van de Rijksoverheid.

Omstreeks 1895 – Het waterstaatskerkje is te klein geworden voor het groeiende aantal gelovigen. Dit is reden voor het kerkbestuur de hofstede Trappenburg aan te kopen.

7 juni 1901 – De eerste steen van een nieuwe kerk naar ontwerp van W. te Riele wordt gelegd. Deze neogotische kerk wordt op 16 juni 1902 ingewijd door deken H. Schoemaker uit Arnhem. Het oude waterstaatskerkje wordt verbouwd tot woonhuis. In het altaar van de nieuwe kerk worden de relieken van de heiligen Petrus en Florus geplaatst. Het driebeukige kerkje met toren en driezijdig gesloten koor is geschikt voor 300 zitplaatsen. Aan weerszijden van de toren bevinden zich uitbouwen waarvan de noordelijke dienst doet als doopkapel.

In de Tweede Wereldoorlog – De kerk raakt onherstelbaar beschadigd. Na de oorlog worden er kerkdiensten in de kapel van Huize Oosterveld gehouden. Niet lang daarna wordt in de Julia-kleuterschool (nu basisschool de Troubadour) een ruimte ingericht om kerkdiensten te houden. Deze situatie duurt voort tot de bouw van de huidige kerk in 1951.

31 januari 1951 –  Door pastoor Paumen van de St. Michaëlsparochie te Zwolle wordt de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw. De parochie te Zwolle heeft de Lucaskerk ‘geadopteerd’ en de Zwolse parochianen weten een bedrag van fl. 31.000,- bijeen te brengen voor de bouw van de nieuwe kerk. De architect is E. Nijsten te Vught.

6 september 1951 – Na een bouwtijd van zeven maanden wordt de kerk geconsacreerd door Mgr. Jan Olaf Smit. In het altaar worden de relieken geplaatst van de heiligen Vincentius en Vitalis.

29 december 1960 – De aanbesteding van de afbouw van de kerk met torenpartij vindt plaats. Laagste inschrijver is Fa. Jos Nijenhuis uit Arnhem voor fl. 69.700,-.

23 maart 1961 – Men begint met het werk en de huidige toren met zangkoor wordt gebouwd. De twee kapellen die vroeger de ingang flankeerden worden nu gebruikt als keuken en bergruimte. Naast de ingang wordt een nieuwe Mariakapel gerealiseerd.

In 1962 – De nieuwbouw wordt in gebruik genomen.

In 1966 – De gemeente Elden wordt opgenomen binnen de grenzen van de gemeente Arnhem. De Lucasparochie wordt een Arnhemse parochie.

In 1968 – De samenwerking met de andere parochies in Arnhem-Zuid start.

Begin 1976 – Er ontstaan plannen om het interieur te veranderen. Uiteindelijk vindt de verbouwing pas plaats in 1978. Het priesterkoor wordt vergroot, het marmeren hoogaltaar wordt naar voren gehaald en versoberd.

In 1983 – De Interparochiale Vereniging van Katholiek Groot Malburgen wordt opgericht (I.P.V.). Inmiddels is de parochie opgenomen in de Personele Unie van besturen R.K. parochies Arnhem-Zuid.

In 1998 – Het priesterkoor wordt opnieuw heringericht en het huidige celebratie-altaar wordt geplaatst.

Oorlogstijd

Elden heeft het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren gehad, vooral tijdens de Slag om Arnhem. Zo werd in 1944 het Huize Westerveld verwoest. Later in december 1944 blies de Duitse bezetter de Drielsedijk op in de buurt van de spoorbrug. Hierdoor liep een groot gedeelte van de Over-Betuwe onder water. Na de evacuatie keerde veel Eldenaren terug naar hun toen verwoesten huizen en dorp. Ook de neogotische Lucaskerk uit 1901 sneuvelde; herstel was niet meer mogelijk. De huidige kerk stamt uit 1950 en is gebouwd in de stijl van de Bossche School. Dorpsplein De Brink waarop de kerk uitkijkt onderging gelijktijdig een facelift. De modern-expressionistische Sint-Lucaskerk kreeg in 1961 zijn schuinoplopende daklijst met daarachter de klokkentoren. *Kees Crone

Pastorie

De pastorie dateert uit 1902 en werd omstreeks 1938, onder pastoor F.J. Schimmel, grondig verbouwd. Andere verbouwingen vonden plaats in de jaren vijftig, om de oorlogsschade te herstellen, en in 1972, onder pastoor H. Mali. Op de afbeelding zie je de verwoeste kerk (toen nog aan de linkerzijde van de pastorie.) *Reliwiki

Kerkhof

Het oudste kerkhof lag vlakbij het waterstaatskerkje aan de Huissensedijk. Dit kerkhof werd in 1845 in gebruik genomen. In 1875 werd het kerkhof opgeknapt en werden er nieuwe beuken geplant. Na de bouw van de nieuwe kerk werd in 1902 een nieuw kerkhof geopend, gelegen achter de kerk. Op 22 mei 1913 overleed pastoor Janssen, hij was de eerste pastoor die op het nieuwe kerkhof ten ruste werd gelegd. Het kerkhof telt drie gemeentelijke monumenten:
1. Het kruisbeeld
2. Grafmonument familie Van Voorst tot Voorst
3. Twee grafmonumenten familie Vos de Wael
In 1995 werd een nieuwe urnentuin in gebruik genomen. *Reliwiki

Deze afbeelding is gemaakt door Meester Merkx, tussen augustus 1907 en augustus 1923.

Bronnen
Kees Crone
Reliwiki

Afbeeldingen
André van Dijk
Exodus Huissen
Groene Kerken
Meester Merkx
Oud Elden

Redactie Elden Online

Hoofdredacteur Hallo Elden | Elden Online