Groengordel van Elden

Wanneer ik er de tijd voor heb, loop ik een rondje Elden. Mijn goede voornemen is dit elke dag te doen. Maar het komt er niet altijd van en dan zakt de frequentie naar zo’n drie keer per week. Ook fijn, hoor!

Mijn route volgt de groene gordel die rond ons dorp ligt. Ik start bij park Zuiderveld en loop dan achter de sportvelden langs, naast het water dat tegen de Batavierenweg aan ligt. Vervolgens steek ik de Klapstraat over en loop ik door park Westerveld naar de Drielsedijk en langs de grote plataan op aan de Huissensedijk. Dan over de Defensiedijk richting het Ohra-gebouw en ik ben weer terug bij park Zuiderveld. Ik vind dat een fijne afstand. Als je niet te hard loopt, doe je er precies een uur over.

Omtrekkende beweging

Het fijne van deze route is dat je je er voor een groot deel in natuurlijk gebied waant. Mooie, grote bomen die met de seizoenen mee veran- deren, een oud rivierenlandschap, schapen die de dijkhellingen begrazen, fruitbomen met de nieuwe oogst, een reiger die met gracieuze bewegingen van je wegvliegt… het trekt allemaal aan me voorbij als ik in gedachten verzonken een omtrekkende beweging rond ons mooie dorp maak. Dat Elden als wijk van een grote stad zo mooi in het groen verscholen ligt, is uniek. Het draagt bij aan het dorpse karakter ervan.

Dankzij de vrijwilligers

Het behoud van die groene gordel rond Elden neemt een belangrijke plaats in de dorpsvisie van de dorpsvereniging in. En er zijn veel dorpsgenoten die zich daarvoor inzetten. Denk maar eens aan de projectgroep Eldense Blauwe, de Historische Kring Elden, SHEL en de Landschapscommissie. En niet te vergeten de mensen die langs de dijken vuil rapen, hekken opknappen, park Zuiderveld onderhouden of op een andere manier aan natuur en milieu bijdragen. In mijn streven een beetje fit te blijven, geniet ik dankzij al die vrijwilligers vrijwel dagelijks van de natuur om ons heen.