Verslag inloopavond Molenweg – Nieuw wegdek

Verslag Inspraakavond Molenweg

Donderdagavond 22 februari was een bijzondere avond; bewoners van Elden konden meepraten en meebeslissen over het nieuwe wegdek van de Molenweg. Dit alles in het kader van het “Van wijken weten programma”. Met 7 aanwonenden van de Molenweg, 12 andere Eldenaren en twee mensen van de gemeente is er die avond samen nagedacht over de voor- en nadelen van klinkers of asfalt.

Het ging daarbij om trillingen, geluidsoverlast, snelheid, duurzaamheid en kosten.

In de zaal zaten de aanwonenden van de Molenweg met de wegbeheerder van de Gemeente aan een lange tafel, de overige bewoners mochten als publiek meedenken in een halve kring om de tafel heen.

De bewoners waren er al snel uit; zij willen dat er niks veranderd en er gewoon weer asfalt in hun straat komt. Ze verwachten dat er met klinkers teveel overlast van trillingen en geluid zal zijn, vooral omdat er ook zware vrachtwagens door hun straat rijden van en naar het industrieterrein.

Het publiek heeft wel geprobeerd om de aanwonenden te overtuigen van klinkers i.v.m. het dorpse karakter. De aanschafkosten van gebakken klinkers liggen hoger dan het aanbrengen van asfalt, in het onderhoud zijn gebakken klinkers weer veel goedkoper. Er werd door iedereen goed en constructief meegedacht ook over ontsluiting en eventuele snelheid remmende maatregelen.

De conclusie van de avond; Er komt asfalt met een mooi deklaagje. Dit zal voor de zomer worden uitgevoerd.