Verslag bijeenkomst denktank 1-3-2017

Aanwezig: Ellen, Janet, Ans, Lianne, Marjan, Adrie en Petra

Complimenten voor de notulen van Janet!

Het stuk over de fasering in de Spijkerbuurt wordt doorgenomen. Volgens Ellen wordt er snel overgegaan tot actie en vind ze het belangrijk om eerst meer over het budget te weten. Veel onderdelen zijn al aanbesteed, ongeveer 10% is vrij. Lianne vindt dat de fases elkaar overlappen.

Doelstelling: Aan alle denktankers is gevraagd om hun doelstelling op te schrijven. Lianne, Ellen en Adrie hebben dit gedaan. Deze 3 beschrijvingen worden door Ellen en Lianne in elkaar geschoven. Ans benoemt nog het vergroten van de betrokkenheid bij bewoners. Janet kaart aan dat samenwerking met de gemeente belangrijk is. Ongeveer 60% is lid van de dorpsvereniging, 40% dus niet. Er zou een organisatievorm moeten komen die iedereen vertegenwoordigt. De dorpsraad heeft nu een “spin-in-het-web” functie, heeft veel contacten en lijntjes. De vertegenwoordiging zou breder moeten zijn, meer als een soort 2e kamer en de denktank als een soort 1e kamer. Voor iedereen die in Elden woont/werkt, verenigingen en buurtluisteraars. Een openbare agenda is erg belangrijk.

Deze gedachte spreekt Ellen aan. Meer betrokkenheid en draagvlak creëren bij de hele doelgroep. Lianne heeft het over het aanbieden van verschillende vormen d.m.v. experimenten waaruit de bewoners kunnen kiezen. Marjan merkt op dat we al ruim een jaar bezig zijn en nagedacht hebben en vraagt zich af welke keuzes we dan nu nog aan wie gaan voorleggen; wie kiest er? Hoe krijgen we mensen zo ver dat ze inzien dat het nu anders werkt? Hoe gaan we streven naar een democratische besluitvorming? Het doel is dat de gemeenschap gezamenlijk gaat beslissen over het dorpsbudget. Het doel van de denktank is door experimenteren uitvinden wat er werkt. Welke middelen zijn er nodig om dit doel te bereiken? Uiteindelijk volgt er dan een advies, maar aan wie?

Doel: samen over budget beslissen.
Middel: experimenteren met het puntensysteem en de burgerbegroting bijvoorbeeld.

We moeten taken gaan verdelen. Er wordt voorgesteld om te gaan starten met de wijkbegroting. Wie gaan we erbij betrekken; Spectrum Elean (subsidie aanvragen), Transitiereizen(wat is de economische flow? Bekostigen door subsidie), Democratic Challenge/Joop Hofman (is het al zo ver? Wat moet er nog voor?)? Eerst Elden loskoppelen van De Laar!

Subsidie aanvragen:

  • Keukentje, door beheerdersgroep van het dorpshuis
  • Burgerbegroting