Verkoop pastorie Lukaskerk

De pastorie naast de Lukaskerk is sterk verouderd en gaat nu werkelijk verkocht worden. De Eusebius Parochie heeft een projectontwikkelaar benaderd om plannen te ontwikkelen rond de bouw van een aantal appartementen.

Omdat men de bewoners van Elden vanaf het allereerste begin van dit proces wil informeren over deze plannen, is er een bewonersbijeenkomst in het Dorpshuis op:

Donderdag 17 mei van 19.30 uur tot 20.30 uur.

De projectontwikkelaar en mensen van de Eusebius Parochie zullen aanwezig zijn om het waarom van hun plannen te verduidelijken.

Iedereen is van harte welkom!

De Dorpsraad.

Mooie Portretten, Maaike Melgers
Foto: Mooie Portretten, Maaike Melgers