Parkeren tijdens het brengen en halen van kinderen van de Jozefschool

Parkeren tijdens het brengen en halen van kinderen van de Jozefschool.

Veel Eldenaren hebben vast wel eens meegemaakt hoe druk het kan zijn bij de Jozefschool als de kinderen met de auto gebracht en gehaald worden door de ouders. Deze drukte is op zich maar van korte duur, maar zorgt wel voor veel ergernis en onveilige situaties. Daarom is er al een tijd geleden een verkeersgroep opgericht met de Jozefschool, gemeente Arnhem, verkeersouders en een belevingsadviseur om deze situatie te verbeteren. De Jozefschool vraagt ouders en kinderen om (zelf) met de fiets of lopend naar school te komen en als ze toch met de auto komen, om dan de auto op de Brink te parkeren. Even lekker lopen of fietsen naar school is ook fijn voor de kinderen voor- of na een dag op school zitten! En kinderen doen ervaring op in het verkeer voor als ze later zelf naar het voortgezet onderwijs gaan fietsen.

De verkeersgroep heeft alle aanwonenden uitgenodigd om woensdagavond 28 maart mee te beslissen over de te nemen verkeersmaatregelen. Er is toen besloten dat we een experiment gaan doen met de gele strepen tot het einde van dit jaar.

 

  • De gele strepen worden aangebracht volgens de afbeelding: Vanaf de Mr Merkxstraat tot verkeersschool Hans Joosten. Aan de overzijde vanaf de Molenweg tot het dorpshuis. En bij de Molenweg vanaf de Rijksweg West tot de Zagerij. De gele streep komt niet op inritten omdat daar sowieso niet mag worden geparkeerd. Gedeeltelijk is de gele streep er al, deze wordt dus verlengd.
  • In de Molenweg wordt de weg heringericht volgens de tekening. De klinkers worden iets verder doorgetrokken om de gelijkwaardige kruising beter zichtbaar te maken, omdat verkeer van rechts daar vaak geen voorrang krijgt. De rest van de Molenweg wordt geasfalteerd. De hoek met de Rijksweg West wordt duidelijker ingericht, zodat daar niet meer geparkeerd kan worden en er komen een paar parkeervakken bij.
  • Op donderdag 3 mei 2018 zal er op de Rijksweg-West telapparatuur worden de geplaatst om een 0-meting te maken. De verkeersteller zal twee weken (tot 17 mei) o.a het aantal voertuigen, de snelheid en de lengte van het voertuig registeren. Na deze periode zullen de gele strepen worden aangebracht. De nameting zal plaats vinden in periode van 20 september tot en met 4 oktober 2018
  • De directeur blijft ouders aanspreken op fout parkeergedrag tijdens de haal- en brengmomenten.
  • Er gaat regelmatig gehandhaafd worden door BOA’s op foutparkeren; er gaat dus beboet worden op onverwachte momenten.
  • De gemeente heeft al geregeld dat de vuilnisophaaldienst niet meer om 8.30 uur, tijdens het piekmoment daar is; de route is reeds aangepast.

In januari 2019 komen we weer bij elkaar en worden de aanwonenden opnieuw uitgenodigd om het effect van deze maatregelen te bespreken.

Hartelijke groet namens de verkeersgroep van de Jozefschool.

Heeft u zelf kinderen op de Jozefschool? Kom dan net als vele anderen lopend of met de fiets naar deze gezellige dorpsschool dan draagt u tenminste niet bij aan het parkeerprobleem!