Notitie Elden, groene en historische parel

Toen in 2016 de Eldense Dorpsvisie “Een Betuws dorp in een Veluwse stad” het levenslicht zag, was vanaf het begin duidelijk dat het om een levend document gaat. De subtitel: wat Elden was, wat Elden is en wat Elden wordt, geeft dit al aan. De wereld om ons heen en de inrichting daarvan verandert. Dat geldt ook voor Arnhem. Een goede beleidsvisie evolueert zo mee met veranderende omstandigheden en – inzichten.

Dat is de achtergrond van het toevoegen of specificeren van onderwerpen uit de Dorpsvisie die ofwel nog onderbelicht zijn, of door actuele ontwikkelingen in een ander licht komen te staan.

Wel is het oppassen dat niet het kind met het badwater wordt weggegooid. Een goed rentmeester gaat behoedzaam om met waardevolle geërfde en verworven zaken maar zoekt ook innovatieve wegen om dit in een nieuwe tijd in te passen.
Het stuk wat voor u ligt moet ook tegen deze achtergrond worden gezien.
De Dorpsvisie 2015 – 2025 is in samenspraak met de bewoners van Elden verwoord, vormgegeven en door hen omarmd.

Behalve de historische schets over het ontstaan en de ontwikkeling van het dorp, worden er de kernwaarden van Elden toegelicht en een toekomstvisie aangeduid.
In Hoofdstuk 7, 8 en 9 komen respectievelijk het dorpse karakter, de groene omgeving, de bebouwing en architectuur aan bod. Veelvuldig is in deze hoofdstukken de woorden koesteren en beschermen te lezen.

Met de notitie “Elden, groene en historische parel van zuidelijk Arnhem” worden de dorpse waarden: groen, historisch, kleinschalig en sociaal in een breder perspectief geplaatst.
Er wordt een stap gezet naar meer toekomstgerichte plannen, die van waarde en betekenis zijn voor een grotere gemeenschap dan Elden alleen.

De Dorpsraad hoopt met dit stuk een duurzame bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Elden en hiermee aan het hele zuidelijke stadsdeel.

Lees de notitie hier