Hoe behoud je dorps karakter in het verkeer?

Je kunt makkelijk een pagina in Hallo Elden vullen met verkeerssituaties die aan verbetering toe zijn. Veilig verkeer en een voor iedereen aantrekkelijke openbare ruimte dragen bij aan het woonplezier van Elden. De Dorpsvereniging stelt in haar dorpsvisie dat ook het verkeer moet aansluiten bij het dorpse karakter dat zij voor Elden nastreeft. Hiervoor is een goed verkeersplan nodig waarin doordachte keuzes worden gemaakt. Dit soort keuzes wordt in de dorpsvisie niet gemaakt, maar door de recent in het leven geroepen Werkgroep Verkeer. Om over die werkgroep meer te weten te komen, spreken we met Jason David. Hij vormt met Jaap Purmer en Jeroen Oorschot de werkgroep, die binnenkort met nog een lid wordt uitgebreid.

Jason, hoe is het zo gekomen?

“Ik ben van kleins af aan met auto’s, vliegtuigen, en eigenlijk met alles wat wielen heeft in de weer. Toen ik na mijn VWO een vervolgopleiding zocht, kwam ik in aanraking met de opleiding Mobiliteit aan de NHTV in Breda. Dat bleek een interessante school voor mij te zijn. Je leert er alles om mensen van A naar B te helpen. Van voetgangers tot vliegtuigen, het komt allemaal aan bod. Op dit moment ben ik er derdejaars student en loop stage bij de NS. Via mijn vader Andrew kwam ik in contact met Lianne Vellema van de Dorpsraad, die mij polste voor de Werkgroep Verkeer.”

…en waarom dan?

“De dorpsvisie benoemt veel ongewenste verkeerssituaties in Elden. Daar moet wat aan gebeuren. Het is de bedoeling dat de werkgroep concrete oplossingen voor die problemen aandraagt. We concentreren ons op drie thema’s: sluipverkeer, parkeren en snelheid. We maken eerst een inventarisatie van het verkeer en de infrastructuur in het dorp. Dat geeft een antwoord op vragen zoals: wat zijn de knelpunten, wat doet de gemeente en hoe verhoudt zich dat tot het dorps karakter uit de dorpsvisie?”

Wanneer mogen we resultaat verwachten?

“Wij zijn vanaf april aan het werk en willen in december van dit jaar onze bevindingen aan de Dorpsraad terugkoppelen. Overigens hebben we aan de inwoners van Elden een oproep gedaan om met ons mee te denken. Wie in Elden verkeersproblemen ervaart of suggesties voor verbeteringen met ons wil delen, kan deze mailen aan info@elden.nl onder vermelding van Werkgroep Verkeer.”

Lees het hele interview met Jason David van Werkgroep Verkeer in Hallo Elden Zomer 2017.