Eldense werkbijen gaan honing leveren

Stichting Het Eldens Landschap (SHEL) heeft onder andere als doel ‘het bevorderen van het behoud en de ontwikkeling van het cultuur-historisch landschap van Elden’. Binnen het bestuur van SHEL bestond al enige tijd het idee om bijenkorven in park Zuiderveld te plaatsen. Dit was mede ingegeven doordat er wereldwijd een aantoonbare afname aan bijen is door bijensterfte. De relatie met Elden en fruitteelt geeft aan wat de noodzaak is van de aanwezigheid van bijen in onze omgeving; het draagt bij aan de biodiversiteit van Elden. Kort door de bocht: wanneer bijen niet voor de bestuiving in de bloemen zorgen, komen er geen of nauwelijks vruchten aan planten en bomen.

Initiatief voor de bijenvolken in het park

Een oproep op Facebook of er imkers waren die het bijenproject wilden oppakken, leverde helaas niet direct reacties op. Joop Last is schaapsherder in het park en toonde belangstelling nadat zijn vrouw Meta met de imkercursus was begonnen. Joop ondersteunde haar in haar werkzaamheden en werd ook positief geraakt door het ‘imkervirus’. Meta heeft de opleiding al voltooid en binnenkort wordt de imkergroep uitgebreid met Henry Witteveen en Joop zelf.

Lees meer over de werkbijen van Elden in Hallo Elden 356.

Redactie Elden Online

Hoofdredacteur Hallo Elden | Elden Online