Masterplan Erfgoed Elden

Elden kent een aantal rijks- en gemeentelijk monumentale panden en locaties. Daarnaast zijn er gebouwen, en landschappelijke plekken die belangrijk waren en zijn voor de geschiedenis van Elden en voor het behoud van het dorpse karakter in de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om een karakteristiek gebouw, een ensemble van gebouwen met omgeving of landschapselementen zoals een bomenlaan die het aanzien van een dorp al decennialang bepalen.

Om dit Cultuurhistorisch Waardevol Erfgoed en Landschap binnen Elden te kunnen behouden en te behoeden voor projectmatige/ (grootschalige) nieuwbouwplannen in de toekomst, is de werkgroep Eldense Parels volgens een onderzoekcyclus te werk gegaan. Dit houdt in dat aan de hand van het gestelde (onderzoek)doel een onderzoekmethode ingezet wordt, er op basis van de onderzoeksresultaten conclusies getrokken worden om te eindigen met standpunten en aanbevelingen voor de toekomst.