Stichting Leergeld Arnhem helpt

In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede. Ook in Arnhem heerst deze problematiek, vaak verborgen achter de voordeur. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

“Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”

Leergeld kan helpen door het verstrekken van laptops of computers die nodig zijn voor het maken van schoolopdrachten en huiswerk. Verder door het verstrekken van een goede tweedehands fiets als school of sportcentrum net wat verder van huis liggen.

Ook ondersteuning door een bijdrage in kosten voor sportkleding en een bijdrage in de kosten van verplichte reizen voor scholieren (ook over de grens) is mogelijk.

Naast deze standaardvoorzieningen krijgt Leergeld vaak acties aangeboden die de moeite waard zijn voor kinderen, zoals sinterklaascadeautjes, kerstpakketten, zwemactiviteiten, etc..

Tijdens een huisbezoek wordt besproken wat er nodig is. Wanneer vragen niet door Leergeld kunnen worden beantwoord verwijzen wij naar andere organisaties.

Heb je als ouder of verwijzer een vraag, neem dan gerust contact met ons op. Aanmelden kan telefonisch of via de website.

Website: www.leergeldarnhem.nl

Tel: 026 4455572 op dinsdag t/m donderdag tussen 09.00 en 13.00 uur