Afval scheiden 2020

Op 1 juli 2020 wordt een nieuwe vorm van afvalstoffenheffing (Diftar) ingevoerd. Lees hier alvast meer over het nieuwe betaalsysteem.

De ondergrondse containers zijn intussen allemaal dicht. Om afval in de container te gooien, heeft u een afvalpas nodig. U betaalt hiervoor tot 30 juni 2020 een vast tarief voor de afvalstoffenheffing en betaalt tot die tijd dus niets extra’s als u afval weggooit in de container.


Hergebruik afval

Afval is waardevol. Als afval goed gescheiden wordt, kan er veel hergebruikt worden, waarmee het een grondstof voor een nieuw product wordt. Daarom heeft het Rijk de ambitie voor alle gemeenten om op 75% hergebruik van afval te komen en 100 kg restafval per inwoner per jaar. Arnhem blijft op dit moment achter in deze doelstelling en produceert nog steeds veel (rest)afval. Arnhemse inwoners hebben in 2018 50% hergebruik van afval en 221 kg restafval. In het restafval, dat verbrand wordt, zitten nog veel grondstoffen die hergebruikt kunnen worden. Er is dus nog veel te winnen voor Arnhem.


Hergebruik afval 2018 vs doel 2020


Restafval 2018 vs doel 2020