“We vinden het belangrijk dat er een klik is”

In Elden staan allerlei nieuwe initiatieven op stapel. Eén daarvan is een project om jong en oud in Elden dichter bij elkaar te brengen. Ik praat erover met twee jongeren die zich enthousiast inzetten voor het welzijn van ouderen: Faye Huang en Daniël Antuma.

“Het is ontstaan vanuit de opdracht voor een maatschappelijke stage van onze school, het Stedelijk Gymnasium in Arnhem” vertelt Faye. “Ik heb toen aan Lianne Vellema gevraagd of zij een idee voor ons had om in Elden uit te voeren. Daar kwam een actueel item uit voort, namelijk om jongeren en ouderen in Elden meer bij elkaar te betrekken.”

Samen met Daniël heeft ze een plan opgesteld om te bekijken hoe ze dat het beste konden aanpakken. “We zijn als eerste gaan kijken waar behoefte aan is bij ouderen. We zijn op bezoek gegaan bij de Soos in Elden en hebben vragen gesteld. Bijvoorbeeld: wat doen mensen in hun vrije tijd, wat is nu lastiger geworden om te doen, kunnen ze de tuin nog zelf onderhouden of boodschappen doen, of hebben ze alleen behoefte aan gezelschap voor een kopje koffie of een spelletje?”

Lees meer over Faye en Daniël in Hallo Elden Zomer 2017. Wil je meer weten over dit project, of wil je je aanmelden, stuur dan een mail naar danielflorisantuma@hotmail.nl.