Nieuwe rol van de Dorpsraad

In de vorige Hallo Elden heb je kunnen lezen over de doelstelling van Dorpsvereniging Elden en hoe die na 35 jaar nog onveranderd van kracht blijft. De samenwerking met de gemeente Arnhem is in die tijd wél veranderd. Er vond een verschuiving plaats van overleg met wijkregisseurs en het uitwerken van wijkactieplannen naar het contact met de wijkteams Zorg en Leefomgeving.

De Dorpsraad is overlegpartner en aanspreekpunt bij het maken van beleid op dorpsniveau. Die veranderingen zijn nog in volle gang, waarbij het eindresultaat nog niet vaststaat. Wél is de nieuwe rol van de Dorpsraad steeds zichtbaarder, zoals de volgende onderwerpen laten zien.

Denktank

Tijdens de door de Dorpsraad georganiseerde informatieavonden over Van Wijken Weten hebben zich 7 mensen opgegeven voor een Denktank. Deze mensen proberen een manier te vinden om aan alle inwoners een stem te geven bij toekomstige beslissingen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier van afval ophalen, het stimuleren van sport en de inrichting van de openbare ruimte. In de afgelopen maanden is de Denktank vooral bezig geweest met het verzamelen van informatie.

Looproute naar de scholen

In 2015 heeft de Jozefschool de Dorpsraad benaderd om samen op te trekken bij het maken van plannen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid bij hun school. De Jozefschool, de Dorpsraad en de gemeente hebben besloten om in te zetten op gedragsverandering. Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen op de Brink gaan parkeren en hoe kunnen we het fietsen naar school stimuleren? Om dit allemaal in goede banen te leiden is Petra van Houdt als Belevingsadviseur bij dit project betrokken. Lees meer hierover in het artikel van Petra verderop in deze Hallo Elden.

Financiën

Door Van Wijken Weten veranderen de financiële stromen van de gemeente naar de dorpen/wijken. De ambtenaren van de wijkteams Leefomgeving, beheren voortaan de financiën van de acht leefgebieden in Arnhem. Elden vormt samen met De Laar een leefgebied. Omdat dit twee totaal verschillende ‘wijken’ zijn heeft de Dorpsraad er vanaf het begin op aan gedrongen om de financiën uit elkaar te halen. Hier wordt nog steeds over gepraat. Toch lijkt het erop dat steeds meer betrokkenen van de gemeente ervan overtuigd raken dat dit beter is. Wordt vervolgd.

Oproepen

In de vorige Hallo Elden deed de Dorpsraad een oproep voor nieuwe Dorpsraadleden. Er kwamen meerdere reacties binnen, met name op de oproep voor een Dorpsraad-lid voor openbare ruimte en verkeer. Weliswaar meldden deze mensen zich niet aan voor de Dorpsraad. Zij wilden zich inzetten op projectbasis met een afbakening in tijd. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Tegelijk is er nog steeds dringend behoefte aan vaste Dorpsraadleden die een aantal taken van de huidige leden overnemen. Doordat de Dorpsraad veel op haar bordje heeft, is het ook nodig om steeds meer werkgroepen en commissies samen te stellen. Hierbij heeft de Dorpsraad meer en meer een coördinerende en verbindende rol.