Looproute naar school

De scholen van Elden vinden het vervelend wanneer ouders hun auto voor de deur van de school parkeren om hun kinderen naar school te brengen of op te halen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties op de Rijksweg-West en is er dagelijks overlast van asociaal parkeergedrag. Daarom heeft juf Ria van der Sman van de Jozefschool de Dorpsraad gevraagd om dit probleem mee aan te pakken. De Dorpsraad heeft met de wijkregisseur van de gemeente gezocht naar een structurele aanpak. Belevingsadviseur Petra van Houdt van Openbaar Beleven is benaderd om de situatie vanuit het gedrag, hoe dit positief beïnvloed kan worden, aan te vliegen en om samen met betrokkenen te zoeken naar maatregelen. Omdat de Troubadour, de SPA (Stichting Peuterspeelzalen Arnhem) en Tussen Thuis (Buiten Schoolse Opvang) ook last hebben van dit probleem, is besloten om het gezamenlijk op te pakken en ook aanwonenden erbij te betrekken.

Meedenkavond

Op 14 januari 2016 van dit jaar was er een meedenkavond in het Dorpshuis waarvoor zo’n 350 ouders, aanwonenden (Rijksweg-West tussen de Mr Merkxstraat en Vos de Waelstraat) en de genoemde betrokken partijen waren uitgenodigd. Er zijn toen veel verschillende ideeën besproken die in april 2016 in een uitgebreid advies zijn neergelegd. Hierin worden oplossingen vanuit verschillende kanten voorgesteld zoals o.a. een fietsstimuleringsprogramma (iedereen die met de fiets komt of wordt gebracht hoeft geen auto te parkeren) en manieren om gewoontegedrag te doorbreken. Omdat beide basisscholen de schoolpleinen gaan herinrichten, zijn ook daar veel kansen om maatregelen door te voeren, zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor fietsparkeerplekken. Samen wordt gekeken naar welke adviezen er worden uitgevoerd en op welke manier.

1e stappen gezet

Voor de zomervakantie is door de scholen, Dorpsraad en het Team Leefomgeving (gemeente) besloten om als eerste een looproute vanaf de Brink naar de scholen aan te brengen om parkeren op de Brink te stimuleren. Op 16 september is de eerste looproute naar de Jozefschool door ouders aangebracht. De effecten zijn tot nu toe heel positief; de voetstappen werden direct leuk gevonden door de kinderen die van voetstapje naar voetstapje gingen hinkelen. Dan ben je zo bij de auto op de Brink! Voor deze looproute is begin juli een nieuw zebrapad aangelegd bij het Dorpshuis omdat dat gevoelsmatig de meest logische route is. Het zebrapad bij de voormalige Kleurdoos wordt verwijderd. Aanwonenden zijn geïnformeerd via een flyer en Facebook. Op 12 oktober is de looproute naar de Troubadour uitgevoerd en is de eerste kleine stap afgerond om een onderdeel van het advies uit te voeren.

Advies voor ouders die kinderen op de Eldense scholen hebben zitten: Laat ze lekker naar school fietsen, zo leren ze te reageren op verkeer en kunnen ze even bewegen voor/na een hele dag in de schoolbanken!