Kernteam Dijkhuisjes koppelt terug!

Het kernteam dijkhuisjes heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een kleinschalig theater in de 3 dijkwoningen aan de Huissensedijk te Elden. In de conclusies van het rapport wordt dit idee als niet-realistisch beoordeeld.

Voor wie geïnteresseerd is in het onderzoek en de redenen van de negatieve uitkomst lees dan deze korte samenvatting met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Het volledige rapport ligt in het Dorpshuis ter inzage tijdens de inloopochtenden op de vrijdagochtend.

Samenvatting Dijkwoningen Elden

Overigens wil de Dorpsraad zich oriënteren op andere mogelijkheden om de dijkwoningen voor Elden te behouden. Is dit je uit het hart gegrepen en heb je ideeën hierover? Laat van je horen! 06-20549006 of redactie@elden.nl of l.vellema@elden.nl