Jong en oud doen wat aan eenzaamheid

Zoals in de dorpsvisie beschreven, bevordert de Dorpsvereniging de sociale samenhang in Elden. In de kernwaarden van het dorpse karakter dat we nastreven, zie je dat terug. We stimuleren alledaagse ontmoetingen, positieve sociale controle en een rijk verenigingsleven. Ook in overleg met het Sociaal Wijkteam zetten we activiteiten in gang die bijdragen aan de verbondenheid van de inwoners van Elden. Een van de doelen die we realiseren, is het verminderen van de eenzaamheid onder ouderen in ons dorp.

In Hallo Elden Zomer 2017 kon al je lezen dat Faye Huang en Daniël Antuma een project zijn gestart om jong en oud in ons dorp dichter bij elkaar te brengen. Deze jongeren hebben tijdens de soos in het Dorpshuis en bij Eldenstaete met ouderen gesproken. Zo proberen ze te achterhalen waarmee jong oud kan helpen. Bij de één is dat de hond uitlaten of klusjes doen, bij de ander gezellig samen koffie drinken of een wandelingetje maken.

Een ander idee om ouderen uit hun isolement te halen en bij het dorp te betrekken, is regelmatig met elkaar in het Dorpshuis te eten. Aan tafel komen mensen uit Elden elkaar tegen, jong en oud. Gezamenlijk eten verlaagt de drempel om met elkaar in contact te komen, ervaringen te delen of om zorgen te bespreken. En wie weet levert het nieuwe vriendschappen en relaties op. Dit idee wordt daarom serieus opgepakt.