Hoogtepunten van 2016

Dorpshuis wordt Huis van het Dorp

Het afgelopen jaar heeft het Dorpshuis in Elden een prominente plaats ingenomen. We hebben als Dorpsraad een opzet gemaakt voor de verbouwing, het beheer en het onderhoud ervan. Hiervoor zijn inmiddels meerdere vrijwilligersgroepjes actief. Met het toenemende gebruik van het Dorpshuis, zien we dat het steeds meer een Huis van het Dorp wordt.

Tijdens een paar bijeenkomsten hebben Eldenaren met ons meegedacht en gediscussieerd over de vraag hoe we het Dorpshuis een zinvolle invulling kunnen geven. Verschillende werkgroepen gingen met hun ideeën aan de slag. En in de loop van 2016 organiseerden zij hun eerste activiteiten. Deze vielen direct bij hun dorpsgenoten in smaak.

Koffie-inloop

Eén van die activiteiten is de koffie-inloop op vrijdagmorgen. Vrijwilligers begroeten iedereen die komt voor een kopje koffie of thee, een koekje en een praatje. Hier leggen mensen contact en wisselen nieuwtjes uit. Het blijkt dat vooral oude bekenden elkaar daar tegenkomen, en wie weet worden er vriendschappen voor het leven gesmeed. Tijdens de koffie-inloop geeft Gerard Rijnders tabletles. Dat gaat niet over hoe je medicijnen inneemt, maar over wat je met een iPad kunt doen, hoe je swipet, apps installeert en alles uit een Galaxy Tab haalt.

Elden Kids

Een andere groep enthousiaste vrijwilligers organiseert in het Dorpshuis activiteiten voor de jeugd van Elden. En dan met name voor de groep kinderen die nog niet uitgaat in de grote stad, maar die elkaar in het weekend wél graag wil ontmoeten. In september was het Dorpshuis met glitters, licht en spiegelbollen omgetoverd tot een een superleuke disco. Veertig kids gingen los op de hits van nu. In november konden de kids hun geluk uitproberen tijdens een knalbingo-avond. In december organiseerde Team Elden Kids in het Dorpshuis een gezellige knutselmiddag om kerststukjes te maken.

Spelen in een schone straat

In onze dorpsvisie lees je dat we het dorpse karakter van Elden willen behouden en versterken. Dat uitgangspunt komt als rode draad terug in de thema’s waarmee we bezig zijn. Dus ook bij de inrichting van de openbare ruimte van Elden, waarover we geregeld met Gemeente Arnhem  in gesprek zijn. Het dorpse karakter dat we nastreven, vertalen we onder meer in het behoud van groen in en om ons dorp, bescherming van historische bebouwing en een veilige verkeerssituatie. In 2016 werd op dit gebied een aantal projecten gerealiseerd. In overleg met bewoners van de Dr. H.J. Jagerstraat werd een speeltoestel uitgezocht en geplaatst. Op verschillende plaatsen in Elden verschenen zogeheten hondentoiletten. We vragen van de baasjes in Elden om de poep van hun hond in een zakje te doen en dit in zo’n hondentoilet weg te gooien. De stoepen, straten en grasveldjes in Elden blijven dan mooi schoon en geschikt om op te spelen.

Denktank

De rol van de Dorpsraad verandert doordat de gemeente haar ziet als overlegpartner in het project Van wijken weten. Het is daarbij de bedoeling dat alle bewoners meebeslissen over de besteding van het gemeentebudget voor ons dorp. De Dorpsraad heeft een aantal Eldenaren van binnen en buiten de dorpsvereniging gevraagd hoe je die betrokkenheid kunt mobiliseren. Deze zogeheten Denktank onderzoekt de mogelijkheden en brengt advies uit.