Wat doen we aan eenzaamheid in Elden?

De gemeente houdt bij wat er in de stad gebeurt. Jaarlijks publiceert zij daarover in Staat van de stad, maar je kunt ook de website http://arnhem.buurtmonitor.nl bezoeken. Deze biedt onder meer inzicht in het welzijn van de inwoners van Arnhem op wijkniveau. In het wijkprofiel van Elden lees je dat ons dorp er sociaal-maatschappelijk, in vergelijking met andere wijken in Arnhem, positief uitspringt. De circa 2.650 inwoners van Elden zijn over het algemeen maatschappelijk actief. Zo doet ruim 70% aan sport en is ruim 40% actief als vrijwilliger. Volgens het rapport van de gemeente is er nauwelijks onvrede over de sociale contacten. Slechts 2% geeft aan hierover niet tevreden te zijn. 63% van de bewoners kan bij buurtgenoten terecht als ze hulp nodig hebben. 15% doet daarvoor een beroep op familie en bekenden.

Als je deze cijfers iets anders bekijkt, dan zie je dat er in ons dorp meer dan 50 mensen zijn die ontevreden zijn met het aantal sociale contacten dat ze hebben. Bijna twaalf keer zoveel mensen, oftewel 583 inwoners van Elden geven aan dat ze geen beroep op buurtgenoten, vrienden of bekenden (kunnen) doen als ze hulp nodig hebben. Nog meer inwoners (31%) geven aan dat zij in beperkte tot sterke mate gevoelens van eenzaamheid hebben. Veelal gaat het daarbij om ouderen. Deze zijn in Elden ruimer vertegenwoordigd dan gemiddeld in Arnhem.

In Hallo Elden Herfst 2017 lees je meer over eenzaamheid en wat de Dorpsvereniging daaraan doet.

Redactie Elden Online

Hoofdredacteur Hallo Elden | Elden Online