DKK op bezoek

Op 16 november kwam  een vertegenwoordiger van de DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) op bezoek bij de Dorpsraad. De Dorpsvereniging Elden is ook aangesloten bij deze Gelderse organisatie. De DKK ondersteunt Dorpshuizen en dorpsbelangenverenigingen met het geven van advies over hoe je de leefbaarheid in het dorp kunt verbeteren.

Vanuit de gedachte – als Mozes niet naar de berg komt, gaat de berg naar Mozes – gaat de DKK dit jaar met een niet te missen camper de 300 dorpen langs. (Op de foto zie je de DKK on tour in Hemmen). Peter van Heek legde nog weer eens uit wat hun organisatie voor ons kan doen.

Op dit moment maken we al gebruik van hun diensten. Twee mensen van Spectrum/Elan zijn via de DKK in Elden beland. Misschien ben je ze al eens tegengekomen. Bij de dorpsgesprekken waren ze aanwezig en op het moment begeleiden ze de vergaderingen van de Denktank. Belangrijk werk achter de schermen!