Gebiedsprofiel van Elden

Download hieronder het gebiedsprofiel van Elden.

 1. Elden in cijfers 1
 2. Onze aanpak 6
 3. Sociale monitor 6
 4. Fysieke monitor Elden – potentiële lokale BC’s 9
 5. Conclusies op basis van de sociale en fysieke kant Elden 16
 6. Fysieke monitor Elden + periferie – potentiële BC’s 17
 7. Mogelijke concepten rondom wijkeconomie en een
  inclusieve samenleving 24
 8. Nawoord 29

Download hieronder de bijlage van het gebiedsprofiel van Elden.

 1. Gesproken parters 6
 2. Potentieel uitvoerbare business cases 8
 3. WijkBedrijf en de Omgevingswet 26
 4. Visie stappenplan toekomstig WijkBedrijf in Elden? 28
 5. ZZP’ers in Elden naar categorie en locatie 30
 6. ZZP’ers in de periferie naar categorie en locatie 32
 7. Potentie voor zonnepanelen in Elden 34
 8. Energielabels bebouwing Elden 36
 9. Leeftijd woningen Elden 38
 10. Elden en haar periferie 40
 11. Hoofdstuk: Pagina: Aanleiding 1