Arnhems nieuwe burgemeester in Elden

Op vrijdagochtend 27 oktober bezocht onze nieuwe burgemeester Ahmed Marcouch het  dorp Elden.

Aan het begin van zijn rondtocht stond een bezoek aan het Dorpshuis gepland,  waar op dat moment de wekelijkse inloopochtend aan de gang was. Met koffie en taart als opwarmertje ontstond al gauw een geanimeerd gesprek tussen Ahmed Marcouch en de  aanwezige Eldenaren. De positie en rol van het Dorpshuis als centrale ontmoetingsplek in Elden werd door deze ontmoeting meteen duidelijk.

Vervolgens stapte de hele delegatie op de fiets en bracht een bezoek aan ‘de Dijkhuisjes’ waar op dat moment Toneelvereniging Ons Genoegen hard aan het werk was met de voorbereidingen voor het populaire Halloween evenement. Bij deze ontmoeting kreeg de burgemeester een aardige indruk van de huidige status van deze bijzondere huisjes en werden plannen voor de toekomst geuit.

Als slotstuk van het kennismakingsbezoek, vond een ontmoeting plaats met de Historische Kring Elden in hun onderkomen in een van de noodwoningen aan de Rijksweg West. Voorzitter Geert Visser gaf in vogelvlucht de geschiedenis van Elden prachtig weer. Na afloop volgde –  geheel spontaan – nog een bezoek aan buurman Rinus van der Ende. Rinus zit vol boeiende verhalen over de Eldense oorlogservaringen en zijn eigen rol hierin. Na een kort maar bevlogen gesprek ging de burgemeester met zijn gevolg op weg naar de Laar, waar hij eveneens een kennismakingsbezoek bracht.