Vrijwilligersavond met italiaans tintje

Op zaterdag 28 oktober jl. was het weer gezellig druk in het Dorpshuis. Op die avond werden alle vrijwilligers onthaald en bedankt voor hun inzet en bijdrage aan de Eldense gemeenschap.

Dat het er ieder jaar meer worden, bleek wel uit het aantal verstuurde uitnodigingen. Dit jaar maar liefst 120! Dit geeft wel een indruk van de geweldige inzet van mensen. Allemaal om ons mooie dorp Elden nog mooier en leefbaarder te maken. Ook de organisatie van de avond getuigde van die saamhorigheid. Zo konden de gasten zich tegoed doen aan een heerlijk buffet van gerechten met een Italiaans tintje, gemaakt door een paar inwoners van Elden. Ook de bar werd bemand door een groepje vrijwilligers.

Als hoogtepunt van de avond werd de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. Albert Roovers mocht het Eldense prijspakketje in ontvangst nemen en zijn Marianne ontving een mooie bos bloemen. Zijn vrijwillige inzet voor het dorp (o.a. bij de organisatie van de inloopochtend, het tot stand komen van de Openbare Boekenkast, de voorbereidingen voor de Vierdaagse-ontvangst) werd met groot enthousiasme begroet.In zijn dankwoordje benadrukte Albert het belang van vrijwilligers voor het Dorpshuis, voor de Dorpsvereniging en voor Elden als geheel.

Daarna was er nog gelegenheid om gezellig en informeel bij een drankje met elkaar bij te praten.