Verslag Denktank Plus 1 februari

Denktank +
Verslag bijeenkomst op 1 februari 2018
Aanwezig: Adrie Ruesink, Petra van Houdt, Ans Hoogveld, Ellen Verschuur, Janet Viejou en Lianne Vellema en Gerry Herbrink ( Dorpsraad, en notulist) Frank Gerritsen en Henk Brouwer zijn verhinderd.
De vergaderingen wordt geleid door Hanneke Goossens van Spectrum/ Elan.
De oplettende lezer merkt op dat er een plusje staat achter Denktank. Vanaf vandaag zal ook de Dorpsraad aansluiten bij dit overleg.
Hun gezamenlijke doel is het neerzetten van een nieuwe Eldense organisatiestructuur waarin alle inwoners van Elden worden vertegenwoordigd en inspraak kunnen hebben bij belangrijke lokale ontwikkelingen.

De 3 straatjes
Het eerste concrete inspraakproject is de herinrichting van ‘de 3 straatjes’
De succesvolle enquête krijgt nu een vervolg met een – door de Denktank georganiseerde- inspraakavond op donderdag 8 februari bij Bonnie en Clyde. Dan worden de uitkomsten van de enquête bekend gemaakt en is er volop ruimte om samen te brainstormen over hoe de inrichting van de Westerveldsestraat, de Hennepstraat en Het Hofje eruit zou kunnen zien. De uitkomsten worden later getoetst aan wat er binnen de Gemeentelijke speelruimte mogelijk is.

Film inspraakproces
Binnenkort wordt de derde en laatste (gesubsidieerde) film opgenomen door Mugmedia. Daar zullen de 3 straatjes ook een rol in spelen.

Molenweg
Er volgt nog een vergelijkbaar inspraakproces voor de Molenweg, waar het wegdek binnenkort vernieuwd zal worden. Er ligt een keuze voor klinkers of asfalt voor. Aanwonenden en andere belanghebbenden zullen benaderd worden om hierin mee te denken.

Blauwdruk nieuwe organisatiestructuur
De eerste aanzet tot een nieuwe structuur wordt gepresenteerd. Deze is tot stand gekomen na werkbezoeken aan Ijsselsteijn en -lokaal – aan Klarendal. De bestaande inspraak en overlegstrucurewn die daar worden gebruikt, boden inspiratie voor de versie die nu ter tafel ligt.
Niettemin is het nog maar een ontwerp en moet hier verder over gepraat en nagedacht worden.