Belangrijke ALV Dorpsvereniging Elden | 31 mei 2022

Op dinsdag 31 mei 2022 is de Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden.
Het Dorpshuis is open vanaf 19.00 uur en de vergadering start om 19.30 uur.
 
Uiteraard zal daar onder andere de financiële verslaglegging de revue passeren.
 
Daarnaast zijn er 2 prominente agendapunten:
-Er is geen secretaris, er is geen verkiesbare voorzitter, de penningmeester is verkiesbaar en beschikbaar tot 1-1-2023.
Een nieuw bestuur is een voorwaarde voor het voortbestaan van de Dorpsvereniging Elden.
-Voor wat betreft het (primaire)  beheer en uitbouw van activiteiten is er een basisplan “Dorpshuis 2.0” geschreven.
Dit zal tijdens de vergadering gepresenteerd en toegelicht worden door Petra van Houdt.