Nieuw bij Bambi

Nieuwe juffen op de Bambi: Debora en Lianne

“We zijn heel warm ontvangen in Elden!” 

Peuterspeelzaal Bambi is een begrip in Elden. Van de kinderen die later op de Troubadour of de Jozefschool komen, komen er heel wat van de Bambi af en vele vriendengroepen zijn ontstaan op de Bambi. Dit jaar begon de speelzaal met 2 nieuwe leidsters: Debora en Lianne. Hallo Elden ging even kennis maken. Als ik binnen kom, lopen de kindjes lekker rond te scharrelen. Een té schattig meisje loopt met een camera op haar buik, terwijl een jongetje trots een stokje komt laten zien. Terwijl juf Brigit (voor heel veel Eldenaren een vertrouwd gezicht) de kindjes in de kring zet, spreek ik de twee nieuwe juffen.

Bestaand duo op een nieuwe plek
Debora en Lianne zijn allebei dit schooljaar begonnen bij de Bambi, maar ze werken al 2 jaar samen. Hiervoor werkten ze namelijk samen bij een Kinderopvang in Velp. Toen Debora hoorde dat er mensen gezocht werden bij Stichting Peuterspeelzalen Arnhem, waar Bambi onder valt, solliciteerde ze. Toen bleek dat er eigenlijk een duo gezocht werd, vroeg ze Lianne. Die had ook wel zin in een nieuwe uitdaging en zo kwam het bestaande team in een nieuwe omgeving.

Subtiele overgang
Lianne en Debora nemen de scepter over van Margreet en Lies, de vorige juffen die met pensioen zijn gegaan. Al in de zomer gingen de nieuwe juffen een aantal maal kijken om de kindjes en ouders alvast te leren kennen. Daardoor was de verandering voor de kinderen niet al te groot. Debora: ”De kindjes pikten het heel goed op. Er is ook niet zo veel veranderd. De pictogrammen waar we mee werken, het dagprogramma, het zonnetje van de dag (het hulpje van de dag, red.), dat soort dingen zijn allemaal ongewijzigd. We hebben wel een aantal nieuwe dingen ingevoerd zoals het koffiemoment voor ouders ‘s morgens. De ouders mogen dan nog even blijven om koffie of thee te drinken en samen met hun kind een spelletje te doen. Dat vinden ouders én kinderen heel gezellig. We gaan eerdaags ook een maandelijkse digitale nieuwsbrief invoeren.”

Warm welkom

De ontvangst in Elden was heel hartelijk, geeft Lianne aan. ”We hebben heel leuk contact met bijvoorbeeld de buren, de scholen en Tussen Thuis. Ook de ouders hebben ons heel warm ontvangen. Het is echt dorps hier. Ouders kennen elkaar, de groep is heel hecht en iedereen is heel betrokken. De sfeer is heel gemoedelijk en gezellig.” De Ouderraad is een belangrijk onderdeel van de goede sfeer bij Bambi. In de Ouderraad zitten de leidsters en een aantal ouders. Zij helpen mee met bijvoorbeeld activiteiten rondom sinterklaas en kerst. “Nieuwe leden van de ouderraad zijn trouwens altijd welkom!”, geeft Debora aan. “De leden wisselen vrij regelmatig omdat de kindjes doorstromen naar de basisschool. Ouders die mee willen denken en werken, zijn dus welkom.” 

Grappen en nukken

Beide dames werken al jaren met kinderen. Debora: “Ik word er gewoon heel vrolijk van. Ik heb echt plezier in mijn werk. Ik heb het ook even geprobeerd in de ouderenzorg, maar daar werd ik toch minder vrolijk van. Vooral deze peuterleeftijd vind ik geweldig. Je kunt de kindjes nog lekker foppen en ze zijn heel eerlijk.” Lianne denkt er hetzelfde over. “Al die kinderen zijn echt aparte individuen met hun eigen nukken en grappen. Deze fase is heel leuk. We kunnen ze heel veel leren en je kunt echt dingen samen doen, ze zijn volop in ontwikkeling.” Dat laatste geldt ook voor de leidsters, want ook zij volgen continu cursussen om bij te scholen.

Extra aandacht

Kindjes die extra aandacht nodig hebben kunnen ook terecht bij Bambi. Lianne: “wij zijn allemaal VVE gecertificeerd. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. We hebben een speciale opleiding gevolgd om om te gaan met kinderen met bijvoorbeeld een achterstand, een handicap of een taalbarrière.” De SPA heeft ook een eigen orthopedagoge in dienst. De orthopedagoge komt op alle peuterspeelzalen en dus ook op de Bambi. Ze adviseert de pedagogisch medewerkers (de juffen red.) in hun pedagogische relatie met de kinderen. Daarnaast kan, op verzoek en na toestemming van de ouders/verzorgers, de hulp van de orthopedagoge worden ingeroepen wanneer een juf of de ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind.

Kinderen kiezen zelf
Bij Bambi wordt gewerkt volgens thema’s zoals bijvoorbeeld herfst en winter. De liedjes, knutselwerkjes en andere activiteiten waar de peuters mee bezig zijn, vallen binnen dit thema. Aan het begin van de dag worden in de kring alle activiteiten van die ochtend doorgenomen. Dit gebeurt met behulp van pictogrammen. Zo weten de peuters precies waar ze aan toe zijn. In Bambi zijn volop speelmaterialen, een huishoek, een bouwhoek, enzovoorts. Kinderen mogen zelf weten wat ze gaan doen. Spelen en plezier maken staat voorop. Debora: “ze hoeven niets. Het gaat echt om spelen. En ondertussen leren ze ook nog heel veel.”

Nieuwe kindjes welkom
De maximale groepsgrootte bij Bambi is 16 peuters. Op dit moment zijn er op alle dagen (Bambi is open op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend, red.) nog plekjes vrij voor nieuwe kindjes. Debora en Lianne zouden graag weer, net als vroeger, op donderdagochtend open gaan. Dit kan wanneer er zo’n 10 kindjes op donderdag willen komen. Nieuwe kindjes die gezellig willen spelen, zijn dus meer dan welkom!