Dorps Actie Plan DAP

Actiepunten 2016 – 2017

1. Participatie

 • Mogelijkheden creëren waarbij zoveel mogelijk bewoners betrokken kunnen zijn bij besluitvormingsprocessen
 • Dit participatieproces audio/visueel vastleggen.

2. Ruimtelijke ordening

 • Behouden beeldbepalende gebouwen,zoals
  • Dijkhuisjes Huissensedijk,
  • Molen de Hoop,
  • De Pastorie Huissensedijk
 • Alte Nova: opzetten overleg en het maken van een toekomstplan

3. Kunst en Cultuur

 • Verwerven van opslagruimte voor de verschillende Eldense verenigingen

4. Groen

 • Uitzoeken hoe (delen) groengordel beter beschermd kunnen worden

5. Verkeer

 • Verbeteren verkeersveiligheid en aanpak parkeerproblematiek bij de scholen en BSO / Kinderopvang Rijksweg West
 • Aanpak parkeerproblematiek hoek Rijksweg West / Huissensedijk / Drielsedijk

6. Verkeersplan

 • Het maken van een verkeersplan op basis van de Dorpsvisie

7. Ontmoeten en sociale cohesie

 • Het opzetten van activiteiten voor en door jongeren
 • Het opzetten van activiteiten voor ouderen zoals een inloopochtend
 • Het opzetten van een samen-eet-project

8. Dorpshuis

 • Het opzetten van beheer- en programmeringsgroepen
 • Het vergroten van de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden binnen- en buitenruimte.

9. Communicatie

 • De communicatiekanalen in het dorp beter op elkaar afstemmen
 • Informatiepanelen bij het Dorpshuis

10. Zorg

 • Bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van zorg