Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Dorpsvereniging Elden bestaat uit:

  • Henk Brouwer – Penningmeester
  • Lianne Vellema – Bestuurslid Algemene zaken, Ruimtelijke Ordening, SHEL, website en tijdelijk beheerder Dorpshuis. (l.vellema@elden.nl)
  • Odilia Kunne

De statuten van de dorpsvereniging ten tijde van oprichting zijn hier te vinden: Statuten DV Elden.

Actuele bestuurszaken

  • Bewonersinspraak
  • Dorpsvisie
  • Bescherming van Eldens Erfgoed
  • Beschermd dorpsgezicht
  • Dorpsplatform Elden