Artikel insturen

Heb je wat te melden aan de bewoners van Elden? Stuur jouw bericht of artikel kant en klaar naar ons op met behulp van het formulier hieronder. Je kunt je bericht als Word-bestand meesturen of in het tekstvlak typen. Een eventuele foto graag apart aanleveren als .jpg- of .png-bestand. Deze mag een maximum grootte hebben van 1 Mb. De ideale afmetingen van een foto voor Elden Online is 1.200 x 900 pixels. Alvast bedankt voor je bijdrage!

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te weigeren of aan te passen. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.