Werkgroep Verkeer van start

In april is een nieuwe werkgroep van Dorpsraad Elden gestart. Deze buigt zich over het verkeer in Elden. De leden van de werkgroep, Pauline van Buuren, Jason David, Jaap Purmer en Jeroen Oorschot, hebben er zin in en zijn klaar om aan de slag te gaan! Hoewel er de afgelopen jaren al wel heel wat verbeterd is, blijft het verkeer in Elden een aandachtspunt. Verkeersveiligheid en gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte blijven voor verbetering vatbaar.

De thema’s waarmee de werkgroep aan de slag gaat, zijn onder andere:

  • Sluipverkeer;
  • Parkeren;
  • Snelheid;

Waar ervaar jij als Eldenaar problemen? Suggesties, probleemplekken en oplossingen zijn altijd welkom! Deze kun je tot 30 juni mailen aan info@elden.nl onder vermelding van Werkgroep Verkeer. De planning is om aan het einde van het jaar voorstellen te doen betreft de eerder genoemde thema’s.