Opruimactie zwerfvuil

Op zaterdag 25 maart a.s is het Landelijke Opschoondag. In Elden willen we ook meedoen met een opruimactie zwerfvuil. Wil je helpen? Kom dan zaterdag 25 maart om 10.30 uur naar het Dorpshuis. Er is eerst koffie, thee en limonade met wat lekkers. Daarna gaan we een uurtje rapen. Voor vuilniszakken en knijpers wordt gezorgd. Iedereen kan meedoen, van jong tot oud!!

Redactie Elden Online

Hoofdredacteur Hallo Elden | Elden Online