Opbrengst collecte Alzheimer Nederland

Van 7 t/m 12 november werd er weer in Elden gecollecteerd voor Alzheimer Nederland. Dit jaar heeft de collecte in Elden € 730,08 opgebracht. Wij danken alle gulle gevers hartelijk. Natuurlijk danken we ook de collectanten voor hun enorme inzet!

Nieuwe collectanten zijn altijd welkom! U kunt zich opgeven bij Ans den Duijf, coördinator Elden, 026-381 23 39. Meer info: www.alzheimer.nerderland.nll