Onderwerpen Dorpsraad 11 januari 2018

Onderwerpen Dorpsraad 11 januari 2018
Samen eten.
Nu de verbouwing van het keukentje klaar is, komt ook het samen eten project dichterbij. Er is een kookgroep gevormd van 5 vrijwilligers en 3 ‘stand-in’s. Overlegd wordt nog over het wat ( menu’s) wanneer ( dagen/tijdstippen) en hoe (prijzen). Ook kookgerei moet nog worden aangeschaft. Meer informatie volgt.

Digibord
Eef Bouwman heeft voor ons via zijn werkgever een digibord geregeld, waar we erg blij mee zijn. Compleet met camera en speakers. Het bord is geïnstalleerd in de bestuurskamer. De beamer wordt er ook op aangesloten. De gebruiksmogelijkheden voor ons en de huurders nemen daardoor toe. Bedankt Eef!

WIFI
De wifi is onbetrouwbaar gebleken en de signalen komen zwak door. We gaan op zoek naar een betere verbinding.

Schilderen binnenkant Dorpshuis
In het weekend van 17 en 18 februari wordt de ‘binnenboel’ geschilderd. Hiervoor zijn we nog op zoek naar extra helpende handjes. Je kunt je nu al aanmelden bij Frank Gerritsen. Tel. 026-4450922

Hallo Elden
Sinds het vertrek van een paar redactieleden, hebben zich enkele mensen gemeld. Samen proberen we het blad weer nieuw leven in te blazen. Er zijn nog steeds nieuwe redactieleden van harte welkom! Voor interviews, redactionele bewerking, fotografie.
OPROEP: Als schrijven en taal of beeld en opmaak je ding is, voel je dan vrij om te reageren -> redactie@elden.nl Ook voor de website www.Eldenonline.nl zoeken we nog iemand als aanvulling om deze te vullen en te beheren. Wil je binnen ‘no- time’ integreren in het dorp en haar bewoners dan is dit een uitgelezen kans!

ALV
Op 29 maart 2018 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Dorpsvereniging Elden.
De opzet wordt iets anders. Het verplichte deel met de financiële en algehele verantwoording wordt korter. Meer tijd wordt besteed aan informatie over de toekomst van de Dorpsvereniging Elden en inspraak in Elden.

Elden verandert
De Denktank is al een tijdje bezig met nadenken over hoe de bewoners in Elden beter betrokken kunnen worden bij ontwikkelingen in Elden. Het experiment met de muntjes bij de nieuwjaarsreceptie van 2017 was daar een voorbeeld van. Ook de inspraak rond de ‘3 straatjes ‘ binnenkort hoort daarbij. Je ontkomt er niet aan om ook na te denken over een andere organisatie-structuur van overleg en inspraak. De rol van de Dorpsvereniging komt dan ook ter sprake.
Dit jaar sluit de Dorpsraad aan bij dat denkproces. Zeg maar het ‘transitie-proces’ naar een andere opzet. Dit heeft consequenties voor de vergaderdata omdat er een aantal gezamenlijke vergaderingen komen met de Denktank. Het streven is om per 1 januari 2019 met een nieuw structuurvoorstel te kunnen komen.